Support

Att vara support är en sportterm som talar om åskådarna och fansen som en viss sport eller en viss klubb har. En supporter stöder klubben […]